live

Gan nad oes modd i ni gynnal ein rhaglen gerddoriaeth fisol Yn Fyw Yn Y Sgwâr, rydym ni wedi penderfynu defnyddio tudalen Facebook Tŷ Pawb i ddarparu profiadau cerddoriaeth fyw i chi yn eich cartref (gan gadw at ganllawiau’r llywodraeth o ran hunan-ynysu a chadw pellter cymdeithasol wrth gwrs).

Felly cofiwch wylio sioe Andy Hickie nos Wener 24 Ebrill a fydd hefyd yn cynnwys gwesteion arbennig – Cosmic Dog Fog.

7:30pm – Andy Hickie
8:00pm – Cosmic Dog Fog

Ac mae ‘na fwy o sioeau byw i ddod:

  • Dydd Gwener 8 Mai – Emmi Manteau (Baby Brave)
  • Dydd Gwener 22 Mai – Luke Gallagher

Gallwch wylio’r gig yn fyw nos Wener yma am 7.30pm ar y dudalen Facebook!

Darllenwch y wybodaeth ddiweddaraf am Covid-19.

Y WYBODAETH DDIWEDDARAF AM COVID-19