Cofiwch bod digwyddiad glanhau cymunedol ym Mharc Stryt Las ddydd Mercher 24 Hydref.

Os gallwch gynnig cymorth, byddwn yn cyfarfod ym mynedfa’r parc yng Nghwm Glas am 1.30. Dylai gymryd ychydig oriau a bydd y ceidwaid yn ymuno hefyd.

Mae’r digwyddiad yn addas i bob oedran.

Am fanylion ymhellach cysylltwch â 01978 822780

Sut i fod yn archarwr ailgylchu …mewn dau gam syml.

DERBYNIWCH AWGRYMIADAU AILGYLCHU