Agorwch eich dyddiaduron yn barod… fe fydd hi’n hanner tymor cyn bo hir ac rydyn ni wedi trefnu digwyddiadau bendigedig ar eich cyfer!

Parciau gwledig

Diwrnod Hyfforddiant BMX Proffesiynol
Hydref 29, 10am-3pm
Parc y Ponciau
Dewch i ddysgu sut i fynd i’r afael â’r trac a gwella’ch sgiliau. Cwrdd wrth y pafiliwn bowls ym Mharc y Ponciau. Mae’n rhaid cadw lle gan fod lleoedd yn brin, ffoniwch 01978 822780.
Oed 7+
£7.50

GALL Y DDAU GAM SYML YMA TROI CHI MEWN I ARCHARWR AILGYLCHU!

Llwyau Llwgr
Hydref 31, 1.30-3.30pm
Parc Gwledig Dyfroedd Alyn
Dewch i wneud pyped llwy ar gyfer Calan Gaeaf. Dim angen cadw lle, dim ond galw heibio.
Yn addas ar gyfer pob oed.
£2.60

Addurniadau Dail
Tachwedd 1, 1.30-3.30pm
Parc Gwledig Tŷ Mawr
Defnyddiwch ddail yr hydref i wneud addurn prydferth. Dim angen cadw lle!
Yn addas ar gyfer pob oed.
£2.60

Llyfrgell Rhiwabon (mae’r holl ddigwyddiadau yn Llyfrgell Rhiwabon yn rhad ac am ddim)

Hydref 29
2-3pm Grŵp Sgwrsio Cymraeg – croeso i bawb o bob oed dros hanner tymor
3.30pm Gemau bwrdd i’r teulu (pob oed)

Hydref 30
2pm Magic: the Gathering (Twrnament) – yn addas i blant 9 oed a hŷn. Byddai’n ddoeth cadw lle ymlaen llaw. Cysylltwch â’r llyfrgell.
2.15-2.45pm Amser Stori (babanod hyd at dair blwydd oed)

Hydref 31
2.30-3.30pm Yr Ymddiriedolaeth Cŵn gyda Bethan a Flo
3.30-4pm Paws to Read gydag Elliot y teigr

Tachwedd 1
3pm Cornel Grefftau – sticio, gludo neu liwio ar thema coelcerth/yr hydref. Digwyddiad heb oruchwyliaeth.

Tachwedd 2
2pm Gwau a Sgwrsio
3pm Grŵp Lego – cael hwyl wrth adeiladu â Lego
4pm Cyfrifiaduron – sesiwn galw heibio i gael cyngor anffurfiol.

Llyfrgell Wrecsam

Hydref 31
10-11am
Sesiwn stori a chrefft gyda’r Fenter Iaith. Cysylltwch â maiwenn@menterfflintwrecsam.cymru am ragor o wybodaeth.
£1 y plentyn

Fe fydd yno sbort a sbri yn Llyfrgell Wrecsam dros hanner tymor, gan gynnwys taflenni gwaith a gwneud mygydau Winnie’r Wrach a Wwsh ar y Brwsh, a llyfrau bendigedig i’w benthyg o’r silff sbŵci. Cynhelir gweithgareddau gydol yr wythnos, oll yn rhad ac am ddim ac yn addas i bob oed. Galwch heibio am hwyl a sbri.

Llyfrgell Rhos

Hydref 31
2-3pm
Sesiwn stori a chrefft gyda’r Fenter Iaith. Cysylltwch â maiwenn@menterfflintwrecsam.cymru am ragor o wybodaeth.
£1 y plentyn

Canolfan Adnoddau Cymunedol Gwersyllt

29 Hydref, o 2pm. Bydd yr awdur Marie Anne Cope yn dod i sgwrsio am ei gwaith ysgrifennu a darllen un o’i straeon arswydus i oedolion. Croeso i bawb.

1 Tachwedd, 1, 10.30–11.30am. Pawennau Brawychus! Mae croeso i blant ysgolion cynradd ymuno â’r Dogs Trust yn y llyfrgell am weithgareddau brawychus, llawn hwyl a dysgu sut i fod yn gall gyda chŵn.

1 Tachwedd, 2pm. Prynhawn Fflim! £1 am luniaeth – popgorn a diod.

Hefyd, gallwch bicio i mewn unrhyw bryd yn yr wythnos a phaentio carreg ar gyfer arddangosfa gofio’r ganolfan. Croeso i oedolion a phlant.

Nofio am Ddim

I gael manylion yr holl sesiynau pwll nofio am ddim yn Wrecsam, cliciwch yma…

Tŷ Pawb

Os ydych eisiau gwybod beth sy’n mynd ymlaen at Dŷ Pawb yn ystod yr Hanner Tymor, cliciwch yma…

Sut i fod yn archarwr ailgylchu…mewn dau gam syml.

DERBYNIWCH AWGRYMIADAU AILGYLCHU