Cefn Mawr

📢 Fe fydd yna glinig brechu dros dro yn Tesco yng Nghefn Mawr dydd Sadwrn yma (Awst 21) o 10am tan 4pm (gyda chyflenwadau o Pfizer ac Astra Z) – yn cynnig y dos cyntaf a’r ail ddos i unrhyw un 16 oed+.

Nid oes angen apwyntiad – dim ond dod yma ar y diwrnod.

Ddim yn gallu dod? Peidiwch â phoeni. Fe allwch archebu brechiad mewn canolfan frechu yn lleol.

TREFNWCH APWYNTIAD AR-LEIN