street pastors

Yfed Llai Mwynhau MwyYsgrifennwyd yr erthygl hon fel rhan o gyfres o negeseuon am yr ymgyrch #yfedllaimwynhaumwy

Ydych chi wedi bod am noson allan yn Wrecsam ac wedi gweld pobl mewn iwnifform glas yn rhoi fflip fflops a fferins i bobl? Mae’r rhain yn weinidogion stryd Wrecsam ac maent yn wirfoddolwyr sydd eisiau gwneud ein strydoedd yn fannau mwy diogel ar noson allan.

Maent yn wirfoddolwyr hyfforddedig o eglwysi lleol sydd yn gofalu am y gymuned leol. Bydd pob gweinidog stryd wedi cwblhau 12 sesiwn hyfforddi wedi’i ledaenu dros flwyddyn sydd wedi cynnwys pynciau gan gynnwys rheoli gwrthdaro, cwnsela a chymorth cyntaf sylfaenol.

PEIDIWCH BYTH Â METHU CASGLIAD BINIAU – COFRESTRWCH AM WYTHNOSOL RŴAN.

Cymorth Ymarferol

Gan ddarparu presenoldeb tawelu meddwl, mae gweinidogion stryd yn gwrando a siarad â phobl, yn darparu gwybodaeth ar asiantaethau lleol ac yn ceisio annog dim ymddygiad gwrthgymdeithasol.

Mae cymorth ymarferol a ddarperir gan weinidogion stryd yn cynnwys rhoi blancedi, fflip fflops i bobl sydd methu cerdded adref yn eu hesgidiau sawdl uchel, rhoi dŵr, siocled neu fferins i roi egni a sicrhau diogelwch i unrhyw un sy’n teimlo’n ddiamddiffyn.  Mae gweinidogion stryd yn cael gwared â photeli ac arfau posibl eraill sydd ar y stryd, er mwyn peidio annog trais a fandaliaeth.

Gweithio mewn Partneriaeth

Maent yn cael eu harwain gan gydlynydd lleol ac yn cael cymorth gan eglwysi a grwpiau cymunedol lleol mewn partneriaeth â CBSW, Heddlu GC, staff CCTV, staff drws/ diogelwch, Parafeddygon, Canolfan Lles a Gwirfoddol y Groes Goch.

Mae cyfanswm o 36 gweinidog stryd yn Wrecsam, ac maent yn gweithio bob nos Sadwrn o 10.30pm tan tua 3am, yn ogystal â’r 2il a 4ydd dydd Gwener y mis.

Ydych chi eisiau gwirfoddoli?

Ar hyn o bryd mae dros 300 o drefi a dinasoedd ar draws y DU gyda thîm gweinidogion stryd. Hefyd mae nifer cynyddol o dimau gweinidogion stryd dramor.

Os oes gennych ddiddordeb ac eisiau rhagor o wybodaeth am waith Gweinidogion Stryd, neu gyda diddordeb o ddod yn Weinidog Stryd eich hun, cysylltwch â hwy yma.

I gael rhagor o wybodaeth am ymgyrch #YfedLlaiMwynhauMwy, cliciwch yma.

Peidiwch byth â methu casgliad biniau – cofrestrwch am wythnosol rŵan.

COFIWCH EICH BINIAU