Guildhall front lit in green for Recycle Week 2021

Os byddwch yn cerdded drwy Lwyn Isaf gyda’r nos yr wythnos hon, byddwch yn sylwi ar newid i du blaen Neuadd y Dref.

Rhwng 20-26 Medi, bydd balconi Neuadd y Dref yn cael ei oleuo’n wyrdd i ddathlu Wythnos Ailgylchu 2021.

Trefnwch eich apwyntiad brechlyn Covid-19 ar-lein.

Dywedodd y Cyng. David A. Bithell, Aelod Arweiniol yr Amgylchedd a Chludiant: “Rydym yn goleuo Neuadd y Dref yn wyrdd i godi ymwybyddiaeth am Wythnos Ailgylchu 2021. Y thema eleni yw ‘Camu Ymlaen yr Wythnos Ailgylchu hon’ sy’n annog pobl i ddod at ei gilydd i ailgylchu mwy o’r pethau cywir yn amlach. Pe bai pawb ohonom yn ailddefnyddio neu’n ailgylchu un peth yn fwy bob dydd, byddai’n gwneud gwahaniaeth anferthol, felly cymerwch ran ac ailgylchwch cymaint o bethau â phosibl.”

Mae’n edrych yn lliwgar. Ydych chi’n cytuno? 🙂

Cam Ymhellach yn ystod Wythnos Ailgylchu eleni! Bydd Wych. Ailgylcha.

Booking a Covid-19 vaccine appointment is now easier than ever.

BOOK ONLINE