Arriva Wales

Diweddariad 28.06.19

Nos Wener
Bysus o Wrecsam i Gaer – bydd y rhain yn rhedeg ar hyd Ffordd yr Wyddgrug heibio’r cae pêl-droed, A483, Marford Claypit Lane, Rosset ac yna’n mynd ar hyd ffordd arferol i Gaer.

Bysus o Gaer i Wrecsam – bydd y rhain yn rhedeg ar hyd y ffordd arferol i Marford, Claypit Lane ac yna’n dargyfeirio ar hyd yr A483 a heibio’r cae pêl-droed, Ffordd yr Wyddgrug.

Dydd Sadwrn
Bysus o Wrecsam i Gaer – bydd y rhain yn rhedeg ar hyd Ffordd yr Wyddgrug heibio’r cae pêl-droed, A483, Marford Claypit Lane, Rosset ac yna’n mynd ar hyd ffordd arferol i Gaer.

Bysus o Gaer i Wrecsam – bydd y rhain yn rhedeg ar hyd y ffordd arferol i Marford, Claypit Lane ac yna’n dargyfeirio ar hyd yr A483 a heibio’r cae pêl-droed, Ffordd yr Wyddgrug.

Dydd Sul
Bysus o Wrecsam i Gaer – bydd y rhain yn rhedeg ar hyd Ffordd yr Wyddgrug heibio’r cae pêl-droed, A483, Marford Claypit Lane, Rosset ac yna’n mynd ar hyd ffordd arferol i Gaer.

Bysus o Gaer i Wrecsam – bydd y rhain yn rhedeg ar hyd y ffordd arferol i Marford, Claypit Lane ac yna’n dargyfeirio ar hyd yr A483 a heibio’r cae pêl-droed, Ffordd yr Wyddgrug.

Dim ond ar y dydd Sadwrn y bydd y bws gwennol yn rhedeg.

——–

Diweddariad 27.06.19

Ar Ddyddiau Sadwrn yn unig bydd Arriva yn rhedeg gwasanaeth gwennol rhwng Gorsaf Bysus Wrecsam a’r Sycamores i siopau Garden Village ac Acton gan alluogi teithwyr i gysylltu â gwasanaeth Arriva 1 i Gaer.

Dechrau o’r Sycamores am  05:25, 06:00 a 06:45 ac yna bob 30 munud tan 16:15, 16:55, 17:25 a 18:05, wedyn bob 30 munud tan 00:05.

Gadael Gorsaf Bysus Wrecsam am 05:40 a 06:30, ac yna bob 30 munud tan 16:30, 17:10 & 17:50, wedyn bob 30 munud tan 00:20.

——-

Fel yr adroddwyd eisoes, bydd gwaith ail-wynebu Cylchfan Gresffordd yn dechrau ddiwedd y mis. Bydd y gwaith hwn yn amharu ychydig ar wasanaeth rhif 1 Bysiau Arriva Cymru o Wrecsam i Gaer ac yn ôl.

GWNEWCH GAIS AM GLUDIANT I’R YSGOL YM MIS MEDI RŴAN!

Mae Bysiau Arriva Cymru wedi ein hysbysu o’u trefniadau yn ystod cyfnod y gwaith:

O 8pm nos Wener 28 Mehefin tan 6am ddydd Llun 1 Gorffennaf, ac o 8pm nos Wener 5 Gorffennaf tan 6am ddydd Llun 8 Gorffennaf, bydd Cylchfan Gresffordd ar gau.

Bydd bysiau o Orsaf Fysiau Wrecsam i Gaer yn teithio ar hyd Ffordd yr Wyddgrug, A483, Yr Orsedd ac yna ar hyd y llwybr arferol i Gaer.

Bydd bysiau o Gaer i Wrecsam yn teithio ar hyd y llwybr arferol i’r Orsedd ac yna’n mynd ar hyd yr A483 i Ffordd yr Wyddgrug ac yna i Orsaf Fysiau Wrecsam.

Gallwch ddarllen mwy am y gwaith isod:

Gosod Wyneb Newydd ar Gylchfan Gresffordd

A fydd angen cludiant i’r ysgol arnoch ym mis Medi? Gwnewch gais ar-lein rŵan

GWNEWCH GAIS AR-LEIN RŴAN