Os oes arnoch angen gwneud cais am gludiant i’r ysgol ar gyfer eich plentyn o fis Medi ymlaen, gallwch wneud hynny ar-lein rŵan a bydd yn llawer cynt a chyfleus.

Gallwch ond wneud cais unwaith y bydd lle wedi cael ei gadarnhau ar gyfer eich plentyn gan ein Hadran Derbyniadau a dylai hynny ddigwydd unrhyw ddiwrnod rŵan.

GWNEWCH GAIS AM GLUDIANT I’R YSGOL YM MIS MEDI RŴAN!

Bydd modd i chi wneud cais tan 31 Mawrth ar gyfer y tymor newydd ym mis Medi. Byddwn yn rhoi gwybod a yw’ch cais wedi bod yn llwyddiannus erbyn 31 Gorffennaf.

“Ydi fy mhlentyn yn gymwys i gael cludiant i’r ysgol?”

Byddwn yn darparu cludiant am ddim i ddisgyblion sy’n mynychu eu hysgol addas agosaf pan fo’r pellter cerdded yn fwy na 2 filltir i ddisgyblion ysgol gynradd neu 3 milltir i blant ysgol uwchradd. Os ydych yn ansicr a ydych yn gymwys i wneud cais, gallwch ddarllen mwy yma.

“Os yw’n well gennych beidio â gwneud cais ar-lein…”

Gallwch wneud cais am gludiant i’r ysgol trwy lawrlwytho’r ffurflen oddi ar ein gwefan yma neu gallwch alw heibio i’r Ganolfan Gyswllt ar Stryt Yr Arglwydd yng nghanol y dref neu eu ffonio ar 01978 292000.

A fydd angen cludiant i’r ysgol arnoch ym mis Medi? Gwnewch gais ar-lein rŵan

GWNEWCH GAIS AR-LEIN RŴAN