Half Term

Mae Staff Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd Wrecsam wedi creu canllaw defnyddiol iawn unwaith eto i bopeth sy’n digwydd ar draws y fwrdeistref sirol yn ystod hanner tymor mis Chwefror 🙂

Ac mae digonedd i’w wneud yn ein hamgueddfa, llyfrgelloedd, Tŷ Pawb ac wrth gors yng Nghanolfannau Hamdden Freedom yn y Byd Dŵr, Canolfan Gwyn Evans a Chanolfan Hamdden y Waun.

COFRESTRWCH I DDERBYN HYSBYSIADAU GWEITHGARWCH GRAEANU

Mae copïau o’r canllaw ar gael i chi yma:

Dyddiadau nofio am ddim dros Hanner Tymor

Y Byd Dŵr:

Dydd Sadwrn, 15 Chwefror, 3.30pm – 4.30pm

Dydd Sadwrn, 22 Chwefror, 3.30pm – 4.30pm

Canolfan Gwyn Evans:

Dydd Sul, 16 Chwefror, 10am – 11am

Dydd Sul, 23 Chwefror, 10am – 11am

Canolfan Hamdden y Waun:

Dydd Sul, 16 Chwefror, 2pm – 3pm

Dydd Sul, 23 Chwefror, 2pm – 3pm

Byddwn hefyd yn rhoi gwybod am ddigwyddiadau unigol ar Facebook felly gwyliwch amdanynt

https://www.facebook.com/cyngorwrecsam

Derbyniwch y wybodaeth ddiweddaraf o ran graeanu yn syth i’ch mewnflwch

COFRESTRWCH FI RŴAN