Lost luggage

Yn 2022 bydd adeilad llyfrgell Wrecsam yn dathlu hanner can mlynedd.

I baratoi ar gyfer y dathliadau rydym ni wedi bod yn gofyn i bobl anfon straeon, eitemau a phethau cofiadwy eraill atom ni – a dyma un stori wych y mae’n rhaid i ni ei rhannu, diolch i Bethan Rogers.

Os collasoch chi eich bagiau erioed, yna rydych chi’n gwybod yn iawn sut deimlad ydi hi i ofni na chewch chi byth eich eiddo yn ôl.

A feddylioch chi erioed y gall llyfrgell ddod i’r adwy? Thrawodd hynny erioed mo Bethan… ond dyma sut y cafodd Bethan a’i bag eu haduno ar ôl iddi ei golli ar y trên o Wrecsam i Gaerdydd.

Adnewyddwch eich casgliadau bin gwyrdd ar gyfer 2022/23 nawr – bydd y casgliadau’n dechrau ym mis Medi!

“Roeddwn i’n mynd i Gaerdydd am y noson ac yn teithio ar y trên. Rhoddais fy siwtces lliw arian ar y rhesel bagiau ac eistedd gerllaw.

“Wrth i ni adael un o’r gorsafoedd edrychais drwy’r ffenest a dw i’n cofio gweld dynes a meddwl ‘W, mae ganddi hi’r un bag â mi’ ond ychydig a wyddwn bryd hynny mai hwnnw oedd fy mag i!

“Pan oedd hi’n bryd i mi ddod oddi ar y trên doedd dim golwg o’m siwtces yn unman. Yr unig fag ar ôl oedd siwtces bach brown tebyg.

“Mi ddechreuais i gynhyrfu a mynd i ddweud wrth un o’r stiwardiaid. Dywedodd wrthyf am fynd at y ddesg a dweud bod fy mag wedi’i ddwyn. A dyna wnes i. Gan nad oedd gennyf fag, na phethau ymolchi a lensys cyswllt, mi es i’n ôl adref ar y trên.

“Trannoeth cefais alwad ffôn gan Lyfrgell Wrecsam. Gofynnodd y gweithiwr a oeddwn i wedi colli siwtces gan fod dynes garedig wedi mynd ag un i’r llyfrgell.

“Yn ffodus iawn roeddwn i wedi pacio fy llyfr llyfrgell, a phan sylweddolodd y ddynes ei bod hi wedi mynd â’r bag anghywir edrychodd y tu mewn a’i weld. Ffoniodd y ddynes y llyfrgell a dyma nhw wedyn yn edrych ar eu cofnodion.

“Dydw i byth yn gadael y tŷ heb lyfr a dydw i erioed wedi bod mor falch o fod yn aelod o lyfrgell Wrecsam ac yn ddarllenwr brwd!”

Os oes gennych chi stori, llun neu eitem sy’n gysylltiedig â llyfrgell Wrecsam, cofiwch roi gwybod i ni er mwyn i ni eu cynnwys yn ein dathliadau hanner can mlynedd yn nes ymlaen eleni. Cysylltwch â’r llyfrgell ar 01978 292090, library@wrexham.gov.uk neu galwch heibio i’ch llyfrgell leol.

Talu i wagio eich bin gwyrdd 2022/23.

TALU NAWR