Sheltered Housing

Mae tai gwarchod yn fath o dai cefnogaeth, wedi’u dylunio’n arbennig gydag anghenion pobl hŷn mewn golwg.

Mae gennym lefydd gwag ar hyn o bryd yn Rhosymedre a’r Waun yn aros am denantiaid.

Adnewyddwch eich casgliadau bin gwyrdd ar gyfer 2022/23 – bydd y casgliadau’n dechrau ym mis Medi!

Beth yw Llety Gwarchod?

Nid yw’r un fath â chartref preswyl neu nyrsio, ac mae gan bob tenant fflat, fflat un ystafell neu fyngalo eu hunain sydd heb ddodrefn.

Fe allech fod yn gymwys ar gyfer tai gwarchod os ydych chi dros 60 mlwydd oed.

Os ydych chi dros 55 oed a fod gennych “dystiolaeth o anghenion cefnogaeth” efallai y gallwch gyflwyno cais hefyd.

Os oes gennych chi anghenion gofal iechyd neu ofal cymdeithasol sy’n golygu eich bod angen cefnogaeth bydd angen i chi lenwi ffurflen asesiad meddygol ac anghenion arbennig, a chyflwyno tystiolaeth ategol.

Gallai tai gwarchod fod yn addas ar eich cyfer os ydych chi…

  • Eisiau cadw eich annibyniaeth, ond yn dymuno cael tawelwch meddwl bod gwasanaeth cefnogi proffesiynol ar gael pan fo’r angen
  • Yn mwynhau cymysgu â phobl eraill pan ddymunwch
  • Yn byw mewn llety sy’n rhy fawr i’ch anghenion ar hyn o bryd

Dywedodd y Cynghorydd David A Bithell, Aelod Arweiniol Tai, “Os ydych chi neu aelod o’ch teulu angen y math yma o lety, gallwch gysylltu drwy ddefnyddio’r manylion isod.   Mae’n ddelfrydol ar gyfer y sawl sy’n dymuno parhau’n annibynnol ond sy’n ei chael hi’n anodd ymdopi yn eu cartref presennol.”

Os ydych yn teimlo y byddai llety o’r arddull hwn o fudd i chi neu os hoffech wybod mwy, gallwch ymweld â Tai Gwarchod (dolen)

I wybod sut y gallwch lenwi cais ar gyfer Tai Gwarchod ewch i’r ddolen ymgeisio am dŷ cyngor.

Talu i wagio eich bin gwyrdd 2022/23.

TALU NAWR