Easter Egg

Ddydd Iau 14 Ebrill bydd llawer o bobl ifanc cyffrous yng nghanol y dref yn chwilio am wyau fel rhan o’n Helfa Wyau Pasg Fawr!

Mae’n rhad ac am ddim ac mae’n hawdd iawn i gymryd rhan – ewch i nôl eich Taflen Gliwiau o Dŷ Pawb ac i ffwrdd a chi.

Derbyniwch newyddion a gwybodaeth gan eich cyngor lleol – cofrestrwch i dderbyn bwletinau ar ffurf e-bost.

Cynhelir y digwyddiad rhwng 11am a 2pm felly mae digon o amser i wneud yn siŵr eich bod yn dilyn yr holl gliwiau ac yn hawlio eich Wy Pasg.

Derbyniwch ein prif straeon dros e-bost.

TANYSGRIFWYCH