Summer of Fun logo

Mae gan Wrecsam Egnïol nifer o gampau i blant a phobl ifanc eu mwynhau’r haf yma.

Mae yna sesiynau athletau a phêl-droed, yn ogystal â nifer o sesiynau cynhwysol sydd yn addas i bobl sydd ag anableddau, amhariadau ac anghenion ychwanegol.

Cynhelir sesiynau bob wythnos rhwng dydd Llun 25 Gorffennaf a dydd Gwener 26 Awst.

Tarwch olwg ar y rhestr isod ac e-bostiwch activewrexham@wrexham.gov.uk i archebu lle.

Dyddiau Mawrth
Pêl-droed cynhwysol
Stadiwm Queensway
7+ oed
4.30-5.15pm

Adnewyddwch eich casgliadau bin gwyrdd ar gyfer 2022/23 nawr – bydd y casgliadau’n dechrau ym mis Medi!

Dyddiau Mercher
Aml-chwaraeon
Canolfan Hamdden a Gweithgareddau Gwyn Evans
O dan 6 oed, 1-1.45pm
6-11 oed, 2-3pm

Dyddiau Iau
Aml-chwaraeon cynhwysol
Ysgol Sant Christopher
7-16 oed
10am-12pm

Dyddiau Iau
Athletau
Stadiwm Queensway
O dan 8 oed
1-1.45pm a 2-2.45pm

Dyddiau Iau
Pêl-droed i Ferched
Stadiwm Queensway
4-6oed, 10-11am
7-11 oed, 11am-12pm

Talu i wagio eich bin gwyrdd 2022/23.

TALU NAWR