Free swimming header

Mae sesiynau nofio am ddim yn dychwelyd eleni yng Nghanolfan Hamdden a Chanolfan Weithgareddau Y Waun, Gwyn Evans a Byd Dŵr.

Mae nofio am ddim i blant o dan 16 oed rhwng 23 Gorffennaf a 4 Medi.

Tarwch olwg ar y rhestr isod i weld amseroedd eich pwll lleol.

Canolfan Hamdden a Gweithgareddau Y Waun
Dyddiau Mawrth 1-2pm
Dyddiau Gwener 12.30-1.30pm
Dyddiau Sul 1-2pm

Canolfan Hamdden a Gweithgareddau Gwyn Evans
Dyddiau Mawrth 12.30-1.30pm
Dyddiau Iau 2-3pm

Canolfan Byd Dŵr
Dyddiau Llun 11am-12pm
Dyddiau Iau 2-3pm
Dyddiau Sadwrn 3.30-4.30pm

I gael rhagor o fanylion a gwybodaeth archebu, cysylltwch â’ch canolfan hamdden leol.

Canolfan Hamdden a Gweithgareddau Y Waun: 01691 778666
Canolfan Hamdden a Gweithgareddau Gwyn Evans 01691 269540
Canolfan Byd Dŵr: 01978 297300

Talu i wagio eich bin gwyrdd 2022/23.

TALU NAWR