Gadael yr ysgol yr haf hwn? Mae gennych rhai (efallai newid-fywydol) penderfyniadau mawr i’w gwneud.

Felly, gwnewch yn siŵr eich bod yn gwybod yr opsiynau.

Cael swydd neu fynd i’r coleg? Dyma’r dewis traddodiadol y mae miloedd o bobl ifanc sy’n gadael ysgol uwchradd yn gorfod ei wneud bob haf.

Ond beth pe bai opsiwn arall?

Beth pe bai’r opsiwn arall oedd eich talu i ddysgu a chael cefnogaeth i ddechrau prentisiaeth?

Os yw hwn yn swnio’n dda, yna rhaglen Hyfforddeiaeth Llywodraeth Cymru yw’r ateb i chi!

GALLWCH GAEL NEWYDDION A GWYBODAETH AR UNWAITH GAN GYNGOR WRECSAM GYDA FY NIWEDDARIADAU.

Wedi’i anelu at unigolion 16-18 oed, ac wedi’i chyflwyno gan itec Cyngor Wrecsam, mae’r rhaglen yn cynnwys sesiynau yn itec Wrecsam (yn Ystâd Ddiwydiannol Whitegate) a lleoliadau gwaith, gyda dysgwyr yn cwblhau 21 awr yr wythnos gyda lwfans o £30 yr wythnos (a chefnogaeth ariannol tuag at gostau teithio).

Gall y dysgwyr hyn symud ymlaen wedyn i Hyfforddeiaeth Lefel 1, lle byddant yn gweithio tuag at gymwysterau Lefel 1 mewn meysydd fel Adwerthu, Busnes a Gweinyddu, Gwasanaethau Cwsmeriaid, TGCh, Gofal plant, Cymhwyso Rhifau a Chyfathrebu.

Mae dysgwyr ar y lefel hon yn gweithio 30—40 awr yr wythnos ac yn cael lwfans o £50 yr wythnos, a chefnogaeth ariannol tuag at gostau teithio.

Mae llawer sy’n dilyn y llwybr hwn yn cael prentisiaeth neu gyflogaeth yn y diwydiant maent wedi datblygu ynddo, drwy eu lleoliadau gwaith.

I weld a ydych yn gymwys ar gyfer rhaglen Hyfforddeiaeth itec Wrecsam, cysylltwch ag itec Wrecsam ar 01978 367100 neu anfonwch e-bost at itec@wrexham.gov.uk am fwy o wybodaeth.

FFONIWCH AR EICH FFÔN SYMUDOL