Heidiodd pobl yn eu cannoedd i Tŷ Pawb ddydd Llun 1 Hydref i ddathlu Diwrnod Rhyngwladol Pobl Hŷn.

Trefnwyd llu o ddigwyddiadau trwy gydol y dydd gan ein Tîm Gofal Cymdeithasol i Oedolion, gan gynnwys sesiwn ‘TOY’ a ddaeth â phlant bach a phobl hŷn at ei gilydd, dosbarth ymarfer corff ysgafn, bingo barddoniaeth a hyd yn oed fflachdorf!

Edrychwch ar y lluniau gwych yma sy’n cipio naws y diwrnod i’r dim…

 

 

Dewch i ddysgu mwy am ddigwyddiadau sy’n cael eu cynnal yn Tŷ Pawb yma

Sut i fod yn archarwr ailgylchu…mewn dau gam syml.

DERBYNIWCH AWGRYMIADAU AILGYLCHU