Branch libraries

Wyddech chi fod gan Lyfrgell Wrecsam gasgliad o lyfrau Pwyleg ar gyfer cwsmeriaid y llyfrgell?

Rydym ni wedi cael benthyg y casgliad o dros 100 o lyfrau yn arbennig gan Lyfrgell Ganolog Gwlad Pwyl yn Llundain ac mae’n cynnwys amrywiaeth o nofelau poblogaidd yn ogystal â llyfrau ffeithiol.

OS YDYM NI’N CAEL SETLIAD GWAEL, BYDD YN RHAID I NI YSTYRIED TORIADAU PELLACH. DWEUD EICH DWEUD…

Mae’r rhain ar gael i’w benthyg yn rhad ac am ddim am gyfnod o hyd at dair wythnos. Mae’r casgliad yn newid bob chwe mis er mwyn sicrhau cyflenwad rheolaidd o wahanol deitlau.

Mae gan y Llyfrgell hefyd gasgliad helaeth o lyfrau Cymraeg.

Os ydym ni’n cael setliad gwael, bydd yn rhaid i ni ystyried toriadau pellach. Dweud eich dweud.

HAVE YOUR SAY DWEUD EICH DWEUD