General Election 2020

Y mis diwethaf fe wnaethom ni gyhoeddi manylion ar ymgynghoriad ar orsafoedd pleidleisio, ac a oes angen eu gwella ai peidio.

Mae lleoliadau a gorsafoedd pleidleisio yn cael eu hystyried ar hyn o bryd i sicrhau eu bod yn addas ac yn hygyrch – a gan mai chi sy’n eu defnyddio, rydym yn awyddus i glywed eich barn.

OS YDYM NI’N CAEL SETLIAD GWAEL, BYDD YN RHAID I NI YSTYRIED TORIADAU PELLACH. DWEUD EICH DWEUD…

Rydym bellach wedi symud ymlaen i ail gam yr ymgynghoriad y gallwch gymryd rhan ynddo drwy ein gwefan Eich Llais.

Dyma ail ran yr ymgynghoriad, a’r dyddiad cau ar gyfer ymatebion yw dydd Gwener, Hydref 18.

Os ydym ni’n cael setliad gwael, bydd yn rhaid i ni ystyried toriadau pellach. Dweud eich dweud.

DWEUD EICH DWEUD