Macmillan coffee morning

Mae hi’n amser i chi fwyta llond lle o gacennau ar gyfer elusen!

Cynhelir y bore coffi mwyaf yn y byd at Gymorth Canser Macmillan ar 27 Medi, ac rydym yn siŵr y bydd digon o gynigion hyfryd yn adeilad y cyngor.

Ydych chi’n cynnal digwyddiad? Os ydych, anfonwch luniau atom a dywedwch wrthym faint yr ydych wedi’i gasglu i ni eich cynnwys yn y rhifyn nesaf o Update.

Mwynhewch!