Walking for charity

Yng nghân y Proclaimers roeddynt yn dweud y byddent yn cerdded 500 milltir o gariad, a bydd staff o Ganolfan Blant Rhodfa Tapley yn cerdded o Johnstown i Langollen er mwyn eu cariad at Children’s Farm Adventure Trust!

Ariennir yr ymddiriedolaeth yn bennaf gan gyfraniadau gwirfoddol, ac mae’r elusen angen casglu £1 miliwn y flwyddyn. Maent yn defnyddio’r arian hwn i ddarparu gwyliau, dyddiau hwyl, ac yn bwysicach oll, atgofion i blant a phobl ifanc sydd ag anableddau, sydd yn derfynol wael neu dan anfantais.

Cynhelir y daith gerdded noddedig sydd yn 8.3 milltir o hyd, ar 29 Medi, 11am gan ddechrau yng Nghanolfan Blant Rhodfa Tapley, canolfan seibiant yn Acton i blant gydag anableddau dysgu a chorfforol. Mae plant sydd yn ymweld â Rhodfa Tapley wedi bod yn ffodus iawn o gael dau wyliau gyda’r Children’s Farm Adventure Trust yn y ddwy flynedd diwethaf felly maent yn gwybod pa mor bwysig a gwych yw’r elusen hon.

Os allwch noddi neu gymryd rhan yn y daith gerdded hon, cysylltwch â’r tîm yng Nghanolfan Blant Rhodfa Tapley ar 01978 352333.