Wedi’i diweddaru Tachwedd 2: Oherwydd trafferthion technegol dros y penwythnos, mae gennych bellach tan hanner nos, nos fory (Tachwedd 3) i gwblhau’r ymgynghoriad Ein Wrecsam Ein Dyfodol.

Ydych chi wedi gweld yr arolwg Ein Wrecsam, Ein Dyfodol ?

Gwnewch yn siŵr eich bod wedi ei weld cyn Tachwedd 1.

Mae’r arolwg Ein Wrecsam, Ein Dyfodol ar gael ar-lein rŵan a dim ond wythnos sydd gennych i sicrhau eich bod yn gallu chwarae eich rhan mewn gwneud Wrecsam y lle gorau y gall fod i chi, eich teulu a chenedlaethau’r dyfodol

Gallwch ddysgu mwy am yr arolwg a sut y bydd y canlyniadau’n cael eu defnyddio yma Ein Wrecsam Ni, Ein Dyfodol Ni.

Os ydych chi’n chwilio am yrfa newydd ac os hoffech chi helpu pobl yn eich cymuned, ystyriwch swydd gofal cymdeithasol.

DOD O HYD I SWYDDI GOFALU LLEOL