Ty Pawb Open

Mae Arddangosfa Agored Tŷ Pawb yn digwydd bob dwy flynedd yng nghanolfan marchnadoedd, celfyddydau a chymunedol Wrecsam, sydd wedi ennill llu o wobrau.

Eleni bydd yr arddangosfa yn cynnwys gwaith gan dros 150 o artistiaid o ledled y wlad, yn gweithio mewn amrywiaeth o gyfryngau gan gynnwys paent, print a cherflun.

Cymorth gyda chostau byw – hawliwch yr hyn sy’n ddyledus i chi, lleihewch eich biliau, gofalwch am eich iechyd.

Mae hyn yn dilyn ymateb gwych i’r alwad agored, a gynhaliwyd yn gynharach eleni. Bu i dros 220 o artistiaid gyflwyno mwy na 600 o weithiau celf i’w hystyried.

Gwahoddwyd yr holl artistiaid a’u ffrindiau a’u teuluoedd i noson arbennig i agor yr arddangosfa yn swyddogol.

Gall ymwelwyr â’r arddangosfa bleidleisio dros eu hoff waith celf. Bydd enillydd ‘Gwobr y Bobl’ yn cael ei gyhoeddi yn agosach ar yr arddangosfa ym mis Ionawr.

Mae’r holl waith ar werth – yn ddelfrydol ar gyfer ychydig o siopa Nadolig cynnar!

I gael rhagor o wybodaeth

O ran costau byw, gallai gwneud yn siwr eich bod yn hawlio yr holl gymorth a chefnogaeth y mae gennych hawl iddo wneud gwahaniaeth mawr.

HAWLIWCH YR HYN SY’N DDYLEDUS I CHI