Free Swimming

Am ragor o fanylion a gwybodaeth archebu, cysylltwch â’ch Canolfan Hamdden leol

Cymorth gyda chostau byw – hawliwch yr hyn sy’n ddyledus i chi, lleihewch eich biliau, gofalwch am eich iechyd.

Canolfan Hamdden a Gweithgareddau’r Waun 01691 778666

Dydd Mawrth 1pm – 2pm
Dydd Gwener 12.30pm – 1.30pm
Dydd Sul 1pm – 2pm

Canolfan Hamdden a Gweithgareddau 01978 269540

Dydd Mercher 2pm – 3pm
Dydd Gwener 3pm – 4pm

Byd Dŵr 01978 297300

Dydd Llun 2.30pm – 3.30pm
Dydd Iau 1pm – 2pm
Dydd Sadwrn 3pm – 4pm

O ran costau byw, gallai gwneud yn siwr eich bod yn hawlio yr holl gymorth a chefnogaeth y mae gennych hawl iddo wneud gwahaniaeth mawr.

HAWLIWCH YR HYN SY’N DDYLEDUS I CHI