Brics Bychain: Dewch i weld y byd wedi’i adeiladu  brics LEGO®

Maen nhw’n un o’r cwmnïau tegannau mwyaf adnabyddus a llwyddiannus yn y byd – ond oeddech chi’n gwybod bod brics LEGO® yn arfer cael eu gweithgynhyrchu yma yn Wrecsam?

I ddechrau cynhyrchwyd y brics byd-enwog mewn ffatri ar Hugmore Lane ar Stad Ddiwydiannol Wrecsam. Yn ddiweddarach adeiladodd LEGO ganolfan ddosbarthu newydd yn y DU ar Ffordd Rhuthun.

Mae llawer o bobl leol yn dal i gofio safle Ffordd Rhuthun yn arbennig. Pwy allai anghofio’r brics LEGO anferth, eiconig a oedd unwaith yn sefyll wrth ymyl y fynedfa?

I ddathlu’r cysylltiad hanesyddol hwn rhwng Wrecsam a’r gwneuthurwr teganau o Ddenmarc bydd Amgueddfa Wrecsam yn cynnal Brics Bychain, arddangosfa deithiol gan Warren Elsmore sy’n cynnwys modelau ei dîm o adeiladau, henebion a strwythurau enwog wedi’u gwneud o frics LEGO.

Bydd yr arddangosfa’n cynnwys amgueddfa LEGO Warren Elsmore yn cynnwys modelau a chynnyrch o flynyddoedd cynnar y cwmni hyd at heddiw.

Yn naturiol, bydd ardal yn yr oriel lle gallwch chi adeiladu eich modelau LEGO eich hun. Edrychwch hefyd am newyddion am y diwrnodau digwyddiadau arbennig yn ystod yr arddangosfa!

Dewch i weithio ym maes gofal cymdeithasol, er mwyn eich cymuned.

 

Tirnod enwog Wrecsam i’w gynnwys

Uchafbwynt yr arddangosfa fydd y model sy’n dathlu rhyfeddod peirianneg sifil oes y gamlas, ein Safle Treftadaeth y Byd lleol, Traphont Ddŵr Pontcysyllte, a grëwyd yn benodol ar gyfer yr arddangosfa hon.

Mae myfyrwyr dylunio Prifysgol Glyndŵr hefyd yn cyfrannu ffilm a model o adeilad Ysgol y Celfyddydau Creadigol i’w harddangos yn yr arddangosfa.

Ydych chi’n adnabod rhywun oedd yn gweithio yn y ffatri?

Mae ymchwil wedi bod yn mynd rhagddo i hanes British Lego Ltd. a LEGO®UK. Ers ein hapêl yn gynharach yn y flwyddyn, mae cyn-weithwyr wedi helpu’r amgueddfa i gynnwys hanes LEGO yn Wrecsam yn yr arddangosfa. Os oeddech chi’n gweithio yn y ddau safle neu’n gysylltiedig â nhw, ac nad ydych chi wedi cysylltu eto, anfonwch e-bost at amgueddfa@wrexham.gov.uk

Uchafbwynt go iawn i bob oed

Meddai’r Cyng. Hugh Jones, Aelod Arweiniol Cymunedau, Partneriaethau, Gwarchod y Cyhoedd a Diogelwch Cymunedol Cyngor Wrecsam:: “Mae Brics Bychain ar fin bod yn un o uchafbwyntiau’r flwyddyn hyd yn hyn i ymwelwyr ag amgueddfeydd.

“Mae yna berlau go iawn o’r archif i’w gweld yma i’r rhai sy’n cofio’r ffatri ar Ffordd Rhuthun ac ar y Stad Ddiwydiannol.

“Mae’r arddangosfa hefyd yn ddelfrydol ar gyfer ymweliadau teuluol – mae modelau gwych Warren Elsmore o henebion enwog yn hanfodol i bob oed.

“Rwy’n gobeithio y bydd pawb yn gwneud y mwyaf o’r cyfle unigryw hwn i ddarganfod mwy am sut yr oedd Wrecsam yn rhan o stori’r brand byd-eang hynod lwyddiannus hwn.”

Cynlluniwch eich ymweliad

  • Bydd Brics Bychain i’w gweld o 18 Chwefror tan – 7 Mai 2020.
  • Mae mynediad AM DDIM.
  • Ewch i wefan Amgueddfa Wrecsam i gael rhagor o wybodaeth am arddangosfeydd a digwyddiadau sydd i ddod.

Delwedd: Trwy garedigrwydd Warren Elsmore.

Os ydych chi’n chwilio am yrfa newydd ac os hoffech chi helpu pobl yn eich cymuned, ystyriwch swydd gofal cymdeithasol.

DOD O HYD I SWYDDI GOFALU LLEOL