Leisure Centres

Bydd nifer o ddigwyddiadau codi arian yn cael eu cynnal yng nghanolfannau hamdden Wrecsam yr wythnos hon.

Bydd digwyddiadau elusennol er budd Sefydliad Prydeinig y Galon Cymru yn cael eu cynnal yng Nghanolfan Hamdden a Gweithgareddau Waterworld ddydd Gwener, 27 Medi, ac yng Nghanolfan Hamdden a Gweithgareddau’r Waun ddydd Sadwrn 28 Medi a dydd Sul 29 Medi (Diwrnod y Byd Ar Gyfer y Galon)

Mae Rheolwr Codi Arian Sefydliad Prydeinig y Galon, Cheryl Lockyer, yn annog pawb yn yr ardal i ymuno â nifer o ddigwyddiadau elusennol a fydd yn codi arian ar gyfer gwaith ymchwil yr elusen, sy’n achub bywydau.

DERBYNIWCH Y WYBODAETH DDIWEDDARAF – YMAELODWCH I GAEL EIN PRIF STRAEON.

Meddai Cheryl: “Mae hyn yn addo i fod yn ddiwrnod anhygoel o weithgareddau i gefnogi Diwrnod Y Byd Ar Gyfer Y Galon, ac rydym yn ddiolchgar iawn i Freedom Leisure am eu cefnogaeth. Bydd yr arian a godir yn helpu Sefydliad Prydeinig y Galon i noddi canfyddiadau arloesol ac yn nodi triniaethau newydd a all helpu i achub rhagor o bobl rhag effeithiau dinistriol clefyd y galon.”

Mae tua 17,000 o bobl yn Sir Wrecsam ar hyn o bryd yn brwydro clefyd y galon a chlefyd cylchredol yn ddyddiol. Mae’r cyflyrau dinistriol hyn yn cymryd bywydau 363 o bobl yn y sir bob blwyddyn.

Bydd pobl sy’n mynd i’r digwyddiadau hyn yn gallu cymryd rhan mewn dosbarth ffitrwydd, rhoi dillad, llyfrau a bric a brac diangen, neu dod i ganfod rhagor am sut i fyw bywyd iachach.

Dywedodd David Watkin a Richard Milne, Rheolwyr Canolfannau Hamdden y Waun a Waterworld Wrecsam:  “Rydym wir yn edrych ymlaen at ddiwrnod llawn o weithgareddau codi arian a hyrwyddo ffyrdd o fyw’n iachach.  Mae’n mynd i fod yn ddigwyddiad ffantastig, ac rydym yn gobeithio gweld llawer o bobl yn dod ynghyd i ymuno â ni i rhoi terfyn ar dor—calon am byth.”

“Rydym yn gobeithio hel cannoedd o bunnoedd i waith ymchwil Sefydliad Prydeinig y Galon Cymru sy’n achub bywydau, a fydd yn helpu gwneud gwahaniaeth i fywydau pobl sy’n byw gyda chlefydau’r galon a chylchredol.”

Dywedodd y Cyng. Andrew Atkinson, Aelod Arweiniol Gwasanaethau Ieuenctid a Gwrthdlodi, sydd â chyfrifoldeb dros Hamdden: “Rwy’n falch iawn bod ein partneriaid yn Freedom Leisure wedi gallu trefnu’r diwrnodau codi arian hyn yn ein canolfannau hamdden a gweithgareddau yn Waterworld a’r Waun, ac rwy’n gobeithio y bydd Sefydliad Prydeinig Y Galon yn gallu codi gymaint o arian â phosib ar draws y dau ddiwrnod.”

Am ragor o wybodaeth, ewch i’ch canolfan hamdden leol.

Am ragor o wybodaeth ar grwpiau codi arian Sefydliad Prydeinig y Galon Cymru, neu i gychwyn grŵp yn eich cymuned, ewch i www.bhf.org.uk/localfundraising (dolen gyswllt i wefan Saesneg)

Derbyniwch y newyddion a’r wybodaeth ddiweddaraf yn syth i’ch mewnflwch.

COFRESTRWCH FI RŴAN