Siop Ailddefnyddio neu ogof Aladdin? Gwyliwch ein fideo i weld dros eich hun…

Mae ailgylchu yn rhywbeth gwych ac mae mwy ohonom yn Wrecsam yn dechrau gwneud hyn. Ond nid ydym yn siarad eich caniau, boteli a thuniau gwag; peidiwch â phoeni mae llawer o bethau eraill y gellir eu hailgylchu hefyd…

Sef offer chwaraeon, sugnwr llwch, pramiau, dodrefni, beiciau, dodrefni ardd, teledu, DVD, Blu-rays, CD ac eitemau trydanol eraill… maent i gyd yn cael eu hailgylchu yn y siop ailddefnyddio yng nghanolfan ailgylchu Bryn Lane.

DERBYNIWCH Y WYBODAETH DDIWEDDARAF – YMAELODWCH I GAEL EIN PRIF STRAEON.

Caiff y siop ailddefnyddio ei redeg gan Hosbis Tŷ’r Eos, ac ym mis Tachwedd, bydd yr ogof arbennig hon yn dathlu ei phen-blwydd yn dair oed.

Eglurodd y Cynghorydd David A Bithell, Aelod Arweiniol Amgylchedd a Chludiant, “Mae’r siop ailddefnyddio yn y ganolfan ailgylchu Bryn Lane ac mae’n fan lle’r ydych yn prynu eitemau o ansawdd dda sydd wedi cael eu hailgylchu. Mae ganddynt bob amser ystod eang o stoc sydd yn fargenion, a byddem yn awgrymu i bawb fynd yno i weld dros eu hunain.

“Gallwch gyfrannu eitemau gyda gwerth ailwerthu yn unrhyw un o’n tair canolfan ailgylchu, a chânt eu pasio i’r siop ailddefnyddio. Os mai prynu neu gyfrannu ydych chi, byddwch yn helpu achos lleol dda yn Hosbis Tŷ’r Eos sydd yn gwneud gwaith gwirioneddol dda yn eu hardal leol.”

I’r sawl sydd yn anghyfarwydd â gwaith anhygoel Tŷ’r Eos, maent yn darparu gofal ar gyfer pobl sydd â salwch terfynol a’u teuluoedd yn rhad ac am ddim ar draws ardal eang sy’n ymestyn o Wrecsam, Sir y Fflint a Dwyrain Sir Ddinbych i Abermo a threfi’r gororau, yn cynnwys Croesoswallt a’r Eglwys Wen.

Bydd yr holl eitemau a roddir yn cael eu glanhau a’u profi o ran diogelwch cyn cael ei hail-werthu yn y siop ailddefnyddio. Fel y gallwch weld o’n fideo, mae digonedd o ddewis.

Felly cofiwch, os ydych yn edrych am ychydig o bethau i’r tŷ, anrhegion i eraill, neu – a ddylem ni ddweud hyn – pethau ychwanegol at y Nadolig, ewch i weld beth yw’r bargeinion… oherwydd mae digon ohonynt 🙂

Neu os ydych eisiau clirio, cofiwch gyfrannu eich eitemau diangen.

Cofiwch y naill ffordd neu’r llall, byddwch yn helpu achos teilwng iawn trwy gyfrannu ac hefyd yn rhoi bywyd newydd i eitemau da – gwych!

Derbyniwch y newyddion a’r wybodaeth ddiweddaraf yn syth i’ch mewnflwch.

COFRESTRWCH FI RŴAN