Pentref Llawen

Bydd ein digwyddiad Nadolig olaf yn cael ei gynnal o ddydd Gwener, 13 Rhagfyr tan ddydd Sul, 15 Rhagfyr pan fydd y Pentref Nadolig yn agor yn Llwyn Isaf.

Dyma ail flwyddyn y digwyddiad 3 diwrnod, ac fe ymwelodd dros 27,000 o bobl y llynedd! Gobeithiwn y bydd mwy yn ymuno â ni eleni. 🙂

DERBYNIWCH Y WYBODAETH DDIWEDDARAF – YMAELODWCH I GAEL EIN PRIF STRAEON.

Mae’r Pentref yn cynnig gwledd o nwyddau blasus, amrywiaeth o nwyddau cartref a chrefftau arbennig. Mae awyrgylch Nadoligaidd gwirioneddol a gallwch fwynhau hyn yn y tipi wrth yfed gwydraid o win cynnes a gwrando ar adloniant Nadoligaidd fyw.

Bydd y Pentref yn agor am hanner dydd, dydd Gwener, a pharhau tan 4pm ar ddydd Sul, Rhagfyr 15. Ar ddydd Gwener a dydd Sadwrn, bydd stondinau’n agor tan 8pm gydag adloniant yn y tipi tan 10pm.

Rydym hefyd yn cynnig parcio am ddim ar ôl 10am ym mwyafrif ein meysydd parcio:

  • Canolfan Byd Dŵr
  • Y Llyfrgell
  • Cilgant San Siôr
  • Ffordd y Cilgant
  • San Silyn
  • Stryt y Farchnad

Bydd modd parcio am ddim yn Tŷ Pawb ar ôl 3pm bob dydd Gwener tan y Nadolig i gefnogi’r digwyddiadau Noson Ffilm.

Gallwch ddarllen mwy am hynny isod:

Free parking to add to Wrexham’s Christmas attractions

Ond cofiwch nad yw hyn yn golygu y gallwch barcio yn unrhyw le – dim ond mewn gofodau parcio ceir dynodedig yn y meysydd parcio a nodwyd uchod ar ôl 10am. Ni chewch barcio ar linellau melyn dwbl, ardaloedd cyfyngedig nac unrhyw le arall na fyddech yn parcio fel arfer. Nid ydym eisiau i chi dderbyn tocyn parcio i ddifetha eich ymweliad.

Derbyniwch y newyddion a’r wybodaeth ddiweddaraf yn syth i’ch mewnflwch.

COFRESTRWCH FI RŴAN