Os yw’r geiriau “parti”, “bwyd” ac “am ddim” yn apelio atoch yna efallai y byddwch am ddarllen ymlaen!

Mae TEAM National Theatre Wales (NTW) Wrecsam yn marcio diwedd blwyddyn gyntaf ei rhaglen bedair blynedd gyda pharti enfawr yma yn Tŷ Pawb ddydd Iau yma!

Mae’n rhad ac am ddim ac mae’n agored ar gyfer unrhyw un!

Os nad ydych chi’n gwybod llawer am y NTW ond os hoffech chi wybod mwy, dewch draw! Mae’r parti hon ar eich cyfer chi!

PEIDIWCH BYTH Â METHU CASGLIAD BINIAU – COFRESTRWCH AM DDIWEDDARIADAU WYTHNOSOL.

Darganfyddwch fwy am yr hyn y mae NTW yn ei wneud

Bydd hyn yn gyfle i ddod a mwynhau noson o berfformiad, trafodaeth, bwyd, diod a llawer mwy!

Bydd cyfle hefyd i ddweud wrth y tîm beth sy’n bwysig i bobl Wrecsam a rhannu’r hyn yr hoffech ei weld o’r NTW yn y dyfodol.

  • Cynhelir y parti yn Tŷ Pawb ddydd Iau 6 Rhagfyr, 7pm-9pm.
  • Mae’n rhad ac am ddim i unrhyw un fynychu. E-bostiwch y tîm i roi gwybod iddyn nhw eich bod chi’n dod – team@nationaltheatrewales.org
  • Os hoffech chi ddarganfod mwy am National Theatre Wales -TEAM Wrecsam ewch i’w gwefan yma.

p.s. Daeth y llun o pharti TEAM Sir Benfro yn gynharach yr wythnos hon! Diolch i Ben Manning am y ffotograffiaeth. Disgwylwch rywbeth tebyg yn Wrecsam!

Cofrestrwch i dderbyn newyddion a diweddariadau gan Tŷ Pawb

COFIWCH EICH BINIAU