Mae’r Helfa Fawr Wy Pasg yn dechrau yng nghanol y dref yfory (Ebrill 18) rhwng 11am a 2pm.

Mae mynediad yn rhad ac am ddim!

CELFYDDYDAU, MARCHNADOEDD, CYMUNED – COFRESTRWCH I DDERBYN NEWYDDION O TŶ PAWB

“Beth fydd yn rhaid i’r plant ei wneud?”

Mi fydd yna babell yn Sgwâr Y Frenhines lle all plant wneud eu Basgedi Pasg eu hunain a chael taflen gliwiau.

Yna byddent yn gwneud eu ffordd o amgylch y cliwiau gan lenwi eu basgedi ar hyd y ffordd.

Mae angen canfod llythrennau hefyd a bydd angen gwneud nodyn ohonynt er mwyn canfod y gair Pasg cudd.

Unwaith maent wedi cwblhau mae angen mynd yn ôl i Sgwâr Y Frenhines i gael gwobr fach.

Cofiwch mai’n dechrau fory, Ebrill 18

Cofrestrwch i dderbyn newyddion a diweddariadau gan Tŷ Pawb

DERBYN NEWYDDION O TŶ PAWB