Os ydych chi’n barod i gychwyn eich busnes eich hun ond angen help llaw, yna gallai hyn fod yn ddelfrydol i chi.

Mae Tŷ Pawb a Hwb Menter Wrecsam yn ymuno i gynnig rhaglen wych i helpu busnesau newydd i sefydlu ym myd manwerthu

Bydd y rhaglen yn cynnwys mynediad i ofod manwerthu fforddiadwy yn neuadd farchnad Tŷ Pawb, yn barod i ymgeiswyr llwyddiannus agor ar gyfer busnes ym mis Rhagfyr.

Er mwyn eich helpu i sefydlu cyn agor, bydd Hwb Menter Wrecsam yn darparu weithdai wedi’u teilwra’n benodol i helpu i gefnogi busnesau newydd.

Bydd y pynciau a drafodir yn y gweithdai yn cynnwys cyfryngau cymdeithasol, gwasanaeth cwsmeriaid a gwybod eich marchnad.

I ddarganfod mwy, gallwch anfon e-bost at carl@thetownsquare.co.uk neu dave.cupit@wrexham.gov.uk

Y dyddiad cau ar gyfer gwneud cais yw Hydref 31.

Dilynwch Tŷ Pawb ar:
Facebook
Twitter
Instagram

Cofrestrwch i dderbyn newyddion a diweddariadau gan Tŷ Pawb