Chirk

Mae’r Gwasanaeth Tân ac Achub wedi cyhoeddi bod y digwyddiad yn Kronospan bellach wedi symud ymlaen i’r cam adfer sy’n golygu eu bod wedi gallu gadael y safle. Fodd bynnag, fe fydd y gwasanaeth yn parhau i fonitro’r sefyllfa. Mae staff Kronospan nawr wrthi’n tampio’r pentwr o goed a effeithiwyd.

Erbyn hyn, nid oes llawer iawn o fwg yn codi o’r safle ond mae arogl i’w glywed o ganlyniad i’r deunydd sydd wedi bod yn llosgi, sydd efallai am beri pryder i breswylwyr yn ogystal â bod yn amhleserus.

Derbyniwch y wybodaeth ddiweddaraf o ran graeanu yn syth i’ch mewnflwch

COFRESTRWCH FI RŴAN