home schooling

Mae rhai syniadau isod a allai eich helpu yn ystod y dyddiau nesaf pan fyddwch chi’n addysgu eich plant gartref.

Cofiwch nad yw’n hanfodol eich bod yn cadw at drefn ddyddiol yr ysgol. Mae’n bwysig eich bod yn gofalu am les eich plentyn a’ch lles eich hunain tra mae’r cyfyngiadau presennol ar waith.

GWNEWCH GAIS AM GLUDIANT I’R YSGOL YM MIS MEDI RŴAN!

Bitesize CA2 Astudiaethau cymdeithasol a pherthnasoedd

Does neb erioed wedi dweud bod addysgu plant gartref yn hawdd, ond pan fyddwch chi wedi dechrau arfer â phethau…bydd cwestiwn annisgwyl yn codi.

Mae disgyblion CA2 yn benodol yn dod yn fwy ymwybodol o sefyllfaoedd cymdeithasol a chrefyddol, newidiadau i’r corff a pherthnasoedd. Mae gan BBC Bitesize amrywiaeth o glipiau byrion a allai eich helpu wrth drafod y cwestiynau hyn.

Cofiwch bwysigrwydd iechyd meddwl

Mae’r Llywodraeth wedi cynhyrchu dogfennau canllaw gyda chyngor i rieni a gofalwyr am ofalu am iechyd meddwl a lles plant neu bobl ifanc yn ystod y coronafeirws (COVID-19).

GET THE LATEST COVID-19 INFORMATION FROM PUBLIC HEALTH WALES

Mae addysg yn dechrau yn y cartref

Dilynwch Mae addysg yn dechrau yn y cartref ar Facebook i gael y wybodaeth ddiweddaraf yn rheolaidd am beth sy’n digwydd gyda phobl ifanc a sut i’w cadw’n rhan o addysg.

Ewch Tu Allan, Tu Mewn

Mae mwy na 50 o sefydliadau cenedlaethol yn y diwydiant hamdden awyr agored wedi dod at ei gilydd i’ch cadw chi wedi cysylltu â’r awyr agored ac i’ch ymgysylltu â’n hamgylchedd naturiol wrth i ni i gyd barhau i hunanynysu i helpu i ddiogelu ein cymunedau. Fel grŵp, ein gobaith yw addysgu, difyrru, ysbrydoli’r genedl, rhannu eich heriau a chyflawniadau i helpu i gadw pawb yn bositif, yn fedyddiol a chorfforol.

https://getoutside.ordnancesurvey.co.uk/guides/getoutside-inside/?

Pecynnau Dysgu Gartref Am Ddim

Gallwch gael Pecynnau Dysgu Gartref y Blynyddoedd Cynnar, CA1 a CA2 yn RHAD AC AM DDIM gan TTS

Mae eu tîm hefyd wedi casglu amrywiaeth o adnoddau gwych wedi’u dylunio’n benodol i’ch helpu chi gyda dysgu gartref.

Darllenwch y wybodaeth ddiweddaraf am Covid-19.

Y WYBODAETH DDIWEDDARAF AM COVID-19