Half Term

Mae ein Tîm Addysg Gynnar wedi’i Hariannu wedi agor tudalen Facebook yn ddiweddar sy’n cefnogi rhieni plant mewn addysg gynnar tra eu bod gartref yn ystod y cyfyngiadau cyfredol.

Maent yn ei diweddaru yn ddyddiol gyda syniadau, gweithgareddau a sgiliau gall y plant ymarfer gartref ac mae rhai ohonynt yn cŵl iawn.

Y WYBODAETH DDIWEDDARAF AM COVID-19 GAN IECHYD CYHOEDDUS CYMRU

O beintio cysgod i wneud treifflau a chwarae gyda dŵr i ddysgu geiriau Cymraeg newydd, mae nifer o bethau i gadw plant ifanc yn brysur wrth ddysgu o gartref. Rydym yn meddwl bydd plant hŷn yn mwynhau ychydig o’r gweithgareddau hefyd.

Pam na gymerwch gipolwg arnynt ar y ddolen yma?

Darllenwch y wybodaeth ddiweddaraf am Covid-19.

Y WYBODAETH DDIWEDDARAF AM COVID-19