Waste

Oherwydd rhesymau anrhagweledig, nid oedd yn bosib inni wagu rhai o’r biniau du a biniau ailgylchu ar ein dyddiadau arferol. Rydym yn bwriadu casglu’r biniau sy’n weddill erbyn y dyddiau a nodir isod, ond gall hwn newid. Byddwn yn cyhoeddi unrhyw newidiadau ar ein cyfryngau cymdeithasol Facebook a Twitter. Os yw eich ardal ar y rhestr isod, gadewch eich biniau/ailgylchu allan inni gasglu. Ymddiheurwn am unrhyw anghyfleustra.

Dewch i wybod am y newidiadau yn y cyfyngiadau Covid-19 yng Nghymru.

Biniau Gwyrdd

Minera, Brymbo, Sydllt, Rhan o Summerhill ger yr hen swyddfa bost: Rydym yn bwriadu casglu erbyn yfory

Rhos Y Madoc, Penyllan, Erbistock, Overton, Bangor on Dee, Worthenbury a chyrion :Rydym yn bwriadu casglu erbyn Dydd Sadwrn

Brynteg a chyrion Highfields :Rydym yn bwriadu casglu erbyn Dydd Sadwrn.

New Brighton, gyrion Minera , Gwynfryn a Bwlchgwyn : Rydym yn bwriadu casglu erbyn Dydd Sadwrn

Sydllt, Gwersyllt, Brynteg, Lodge, Tanyfron, New Broughton, Coedpoeth a’r cyrion : Rydym yn bwriadu casglu erbyn Dydd Sadwrn

Burton Green, Burton, Llay, Bradley, Rhan o Rhosddu a’r cul de sac Ffordd Bradley. Rydym yn bwriadu casglu erbyn Dydd Sadwrn

Biniau Du

Acton : Rydym yn bwriadu casglu erbyn Dydd Gwener

Kingsmills, Abenbury a Llwyn Onn: Rydym yn bwriadu casglu erbyn Dydd Sadwrn

Caia Park: Rydym yn bwriadu casglu erbyn Dydd Sadwrn

Ailgylchu

Rhostyllen, Rhos (Ffordd Windsor /ardal Hill Street) Rydym yn bwriadu casglu erbyn Dydd Sadwrn

Maesydre, Lon Rhosnesni : Rydym yn bwriadu casglu erbyn Dydd Sadwrn

Johnstown (Gutter Hill, Victoria Avenue, Ffordd Wrecsam) Rydym yn bwriadu casglu erbyn Dydd Sadwrn

Caia Park (Churchill Drive, ardal Goed Aben ) Rydym yn bwriadu casglu erbyn Dydd Sadwrn

😷 Mae’r cyfyngiadau yng Nghymru’n llacio’n raddol. Gwnewch yn siŵr eich bod yn deall beth gewch chi ei wneud a beth na chewch chi ei wneud.👈

Y RHEOLAU COVID DIWEDDARAF