Find my Past

Mae Find My Past yn wasanaeth hel achau ar-lein, y cwmni cyntaf yn y byd i roi holl fynegeion genedigaethau, priodasau a marwolaethau Cymru a Lloegr ar y we.

Mae gan Find my Past dros 2 biliwn o gofnodion y gellir eu chwilio ledled y byd a gallwch fynd atynt  AM DDIM trwy www.wrexham.gov.uk/llyfrgelloedd a dilyn y ddolen Gwasanaethau Arelin.

Trefnwch eich apwyntiad brechlyn Covid-19 ar-lein.

Os hoffech chi olrhain hanes eich teulu, neu os ydych erioed wedi meddwl beth oedd gwaith eich hynafiaid, neu yr hoffech weld cofnodion rhyfel ymwelwch â’r adnodd gwych hwn heddiw.

I gael mynediad llawn am ddim i’r pecyn, e-bostiwch library@wrexham.gov.uk i gael cyfrinair a chod e-bost.

Mae gwneud apwyntiad i dderbyn brechlyn Covid-19 yn haws nag erioed o’r blaen.

TREFNWCH APWYNTIAD AR-LEIN