market traders

Croeso mawr i’r ddau fusnes newydd sydd wedi agor ym marchnad Tŷ Pawb yn ddiweddar.

Mae Shabby Craft Box yn gwerthu pob math o eitemau wedi’u gwneud â llaw yn cynnwys clustogau, teganau meddal i blant, dalwyr drysau, dalwyr breuddwydion a llawer mwy! Gallwch hefyd bersonoli eich anrheg!

Siop sy’n gwerthu hen deganau a gemau cyfrifiadurol yw House of Retro. Nod y siop yw ailgysylltu pobl â breuddwydion eu plentyndod, mae’n gwerthu hen gemau Star Wars, Nintendo, Xbox, Playstation, SEGA a mwy…

Efallai bod eich symptomau ddim yn ddifrifol ond dylech dal cael prawf am Coronafeirws

Dywedodd y Cynghorydd Hugh Jones, Aelod Arweiniol Pobl, “Mae’n newyddion ffantastig fod masnachwyr newydd wedi agor yn Tŷ Pawb. Mae’r busnesau newydd hyn yn cydfynd â’r cynnig ardderchog sydd gennym eisoes ar y safle a hoffwn annog yr unigolion sy’n ymweld â chanol y dref i alw heibio Tŷ Pawb, maent yn siŵr o gael eu plesio. Hoffwn ddiolch i’r holl fasnachwyr a’r staff am weithio mor galed i sicrhau eu bod yn gallu agor yn ddiogel i’r cyhoedd.”

Dywedodd y Cynghorydd Terry Evans, Aelod Arweiniol Economi, “Mae’n wych gweld busnesau newydd yn agor yn Tŷ Pawb. Mae’n le gwych i fasnachu ac rwy’n edrych ymlaen at ymweld â’r busnesau’r newydd hyn y tro nesaf y byddaf yno. Hoffwn annog ymwelwyr â thref Wrecsam i alw heibio Tŷ Pawb a chael golwg ar y busnesau gwych sydd yno, yn cynnwys neuadd fwyd fendigedig a masnachwyr marchnad. Mae timau Tŷ Pawb a’r marchnadoedd eraill yng nghanol y dref wedi bod yn gweithio’n ddiflino i sicrhau diogelwch masnachwyr ac ymwelwyr.”

Edrychwch ar dudalen ein marchnad i weld rhestr lawn o fasnachwyr Tŷ Pawb.
Dilynwch Tŷ Pawb ar:
Facebook
Twitter
Instagram
Cofrestrwch i gael y newyddion diweddaraf gan Tŷ Pawb

Sut i gael prawf

YMGEISIWCH RŴAN