Ydych chi’n edrych ymlaen at Comic Con Cymru?

Ydych chi wrth eich bodd â nofelau graffig?

Wel, os ydych chi’n aelod o’ch llyfrgell leol, gallwch gael gafael ar nofelau graffig ar-lein am ddim.  Mae Comics Plus: Library Edition yn cynnig miloedd o nofelau graffig a chomics i aelodau’r llyfrgell ar unrhyw ddyfais sy’n gysylltiedig â’r we.

  • Gallwch weld y teitlau drwy’ch porwr gwe ar unrhyw gyfrifiadur, llechen neu ffôn clyfar sydd â chysylltiad rhyngrwyd
  • Gallwch weld a darllen llyfrau drwy apiau iOS ac Android Mobile
  • Chwiliwch yn ôl genre, gwasg a chomic – yna ewch i chwilio am eich ffefrynnau’n syth
  • Cewch ddarllen comics pryd bynnag y byddwch chi eisiau – dim cadw na disgwyl

PEIDIWCH BYTH   METHU CASGLIAD BINIAU – COFRESTRWCH AM WYTHNOSOL RŴAN.

Mae ystod arbennig o gomics ar gael; dros 16,000 ohonynt  gan 93 cyhoeddwr.

Mae rhai o’r comics poblogaidd yn cynnwys Big NATE, Lego Ninjago, Hell Boy, Adventure Time a Bone.

Os ydych chi’n aelod o’r llyfrgell, gallwch ddefnyddio’r gwasanaeth ar-lein

Mae ymuno â’r llyfrgell yn hawdd ac am ddim. Os nad ydych chi’n aelod o’r llyfrgell eto, cofrestrwch heddiw!

Bydd Comic Con Cymru’n cael ei gynnal yn Wrecsam ar 21 a 22 Ebrill 2018.

Mae Comic Con Cymru’n gynhadledd gyfarwydd sy’n dathlu pob dim sy’n wych am ddiwylliant pop. Yn Comic Con Cymru, byddwch yn gallu cwrdd ag arlunwyr llyfrau comics, sêr ffilmiau a’r teledu, enwogion chwaraeon – gallwch hyd yn oed ofyn ambell gwestiwn anodd iddyn nhw yn ein sesiynau holi ac ateb am ddim. Mae yno hefyd ystod enfawr o stondinau’n gwerthu digon o bethau cŵl ar hyd y ffordd, cyfleoedd unigryw am luniau, gweithgareddau gemau ac mae llwyth o weithgareddau eraill ymlaen yn ystod y digwyddiad. Darganfyddwch fwy am Comic Con Cymru drwy’r wefan.

Peidiwch byth â  methu casgliad biniau – cofrestrwch am wythnosol rŵan.

COFIWCH EICH BINIAU