Ydych chi’n meddwl am wneud rhyw fath o ymarfer corff ond ofni na fyddwch yn gallu cadw i fyny? Neu efallai eich bod ond eisiau mynd allan a gwneud ffrindiau newydd tra’n ymarfer yr un pryd.

Os felly, efallai mai Pêl-rwyd wrth Gerdded fyddai’r lle i ddechrau.

Mae Pêl-rwyd wrth gerdded yr un gêm ond yn arafach. Mae’r gêm wedi’i dylunio fel y gall rhywun ei chwarae beth bynnag eu hoedran neu lefel ffitrwydd.

PEIDIWCH BYTH Â METHU CASGLIAD BINIAU – COFRESTRWCH AM WYTHNOSOL RŴAN.

Mae sesiynau yn dechrau yng Nghanolfan Adnoddau Hightown ar 11 Chwefror rhwng 1pm a 2pm.

Mae’r sesiynau am ddim ac nid oes angen archebu. Dim ond mynd draw a mwynhau.

I gael mwy o wybodaeth cysylltwch â Thîm Iechyd Parc Caia ar 03000 859 625 neu Terri gyda Thîm Wrecsam Gweithgar, 01978 297362.

COFIWCH EICH BINIAU

Peidiwch byth â methu casgliad biniau – cofrestrwch am wythnosol rŵan.