bleidlais frys drwy ddirprwy

Os welwch eich bod yn methu mynd i’r orsaf bleidleisio ar fyr rybudd oherwydd:

  • Bod gennych symptomau Covid.
  • Dydych chi ddim yn teimlo’n dda.
  • Fyddwch chi ddim adref ar ddiwrnod y pleidleisio.

Does dim angen poeni.

Gallwch wneud cais am bleidlais frys drwy ddirprwy hyd at 5pm ar ddiwrnod yr etholiad.

Derbyniwch newyddion a gwybodaeth gan eich cyngor lleol – cofrestrwch i dderbyn bwletinau ar ffurf e-bost.

Pleidlais drwy ddirprwy yw pan fyddwch chi’n enwebu rhywun rydych chi’n ymddiried ynddyn nhw i bleidleisio ar eich rhan yn yr orsaf bleidleisio.

Er mwyn trefnu un o’r rhain, cysylltwch â staff y gwasanaeth etholiadol ar 01978 292020 ac fe fyddan nhw’n eich helpu.

Derbyniwch ein prif straeon dros e-bost.

TANYSGRIFWYCH