Ni fydd unrhyw newidiadau i gasgliadau bin ar ddydd Llun gŵyl y banc, felly os mai dydd Llun yw eich diwrnod casglu, rhowch eich biniau a’ch ailgylchu allan fel arfer.

Beth am edrych ar y calendr biniau i wybod pryd mae eich casgliadau.

Gwiriwch eich calendr biniau yma:

Calendr 1

Calendr 2

Ddim yn siŵr os mai Calendr 1 neu Calendr 2 ydych chi? Dim problem, yn syml ychwanegwch eich cod post neu enw’r stryd yma i ddarganfod pa galendr casgliad rydych chi ei angen.

Neu beth am gofrestru i gael negeseuon e-bost i’ch atgoffa gennym a byddwch yn cael e-bost ar y diwrnod cyn eich casgliad yn dweud wrthych pa fin i’w roi allan.

DERBYN RHYBUDD YN EICH ATGOFFA I ROI EICH BIN ALLAN