Rydym eisiau gwybod pa mor ddiogel ydych chi’n teimlo pan fyddwch yn treulio amser o fewn ac o amgylch y Fwrdeistref Sirol, felly mae gennym arolwg ar-lein byr i chi ei lenwi.

Bydd canlyniadau’r arolwg yn dweud wrthym pa mor ddiogel ydych chi’n teimlo a’r hyn sy’n gwneud i chi deimlo’n llai neu’n fwy diogel pan fyddwch allan.

PLANT MEWN YSGOL? DARGANFYDDWCH MWY AM YMGEISIO AM HELP I DALU AT GOSTAU GWISG YSGOL A FWY…

Mae Arolwg Diogelwch Cymunedol Wrecsam 2018 ar gael yma neu gallwch lenwi copi papur yn Llyfrgell Wrecsam neu Ganolfan Gyswllt Wrecsam, Stryt Yr Arglwydd.

Mae gennych hyd at 8 Tachwedd 2018 i adael i ni wybod.

Angen help gyda chostau gwisg ysgol? Gwelwch os ydych yn gymwysterol…

YMGEISIWCH AM GRANT DATBLYGU DISGYBLION