Rydym yn genedl o garwyr cŵn ac mae’r rhan fwyaf ohonom yn gofalu am ein cŵn yn dda yn arbennig lle mae rhoi ymarfer corff rheolaidd iddyn nhw yn y cwestiwn. Yn anffodus nid yw pob perchennog ci yn Wrecsam yn hoff iawn o godi baw eu cŵn ac maent yn dueddol o’i adael o lle mae o. Gall hyn fod yn beryglus i bobl eraill, yn enwedig os ydyn nhw’n camu ynddo, hefyd nid yw’n beth pleserus i’w weld yn ein parciau gwledig ac ar ein pafinau.

Mae peidio a chodi baw eich cŵn yn drosedd sy’n gallu denu dirwy o £75 os caiff troseddwyr eu dal ac rydym ar fin rhoi pen ar y troseddu. Bydd swyddogion gorfodi yn rhoi sylw arbennig i faw cŵn dros yr wythnosau nesaf ac ni fyddant yn oedi cyn rhoi dirwy i unrhyw droseddwyr.

Snapchat
Rydym yn gofyn nawr i chi roi gwybod i ni am achosion o faw cŵn fel y gallwn dargedu ardaloedd problemus. Rhowch wybod am droseddau trwy anfon e-bost at contact-us@wrexham.gov.uk , ar-lein ar http://www.wrecsam.gov.uk/welsh/online/index.htm neu drwy ffonio 01978 298989.

Dywedodd y Cynghorydd David A Bithell, Aelod Arweiniol dros yr Amgylchedd a Thrafnidiaeth, “Rydw i wedi derbyn nifer o gwynion yn ddiweddar ac mae’n amlwg fod pobl wedi cael llond bol ar berchnogion cŵn sy’n gwrthod codi baw eu cŵn. Rwy’n gofyn i swyddogion roi sylw arbennig i’r drosedd hon dros yr wythnosau nesaf a dylai’r rheiny nad ydynt yn codi baw eu cŵn nawr feddwl o ddifrif am eu diffyg ystyriaeth o’r amgylchedd a pherchnogion cŵn eraill ac osgoi dirwy o £75. Ni ddylai’r mesurau hyn achosi unrhyw bryder i berchnogion cŵn cyfrifol.”

Peidiwch â cholli allan…dilynwch ni ar Snapchat.

DILYNWCH NI AR SNAPCHAT