Football Museum
AMGUEDDFA WRECSAM/WREXHAM MUSEUM

Mae diwrnod hwyliog o weithgareddau gyda Proskills yn dod i Amgueddfa Cyngor Bwrdeistref Wrecsam ddydd Gwener 23 Awst, rhwng 10.30am a 3.30pm

Gallwch roi cynnig ar chwarae golff mini ar y blaengwrt, neu weld pwy all sgorio uchaf yn chwarae dartiau pêl-droed.

Mae hefyd yn gyfle i weld arddangosfa ddiweddaraf yr amgueddfa “Pêl-droed am Byth! Cyflwyno Stori Pêl-droed yng Nghymru a Chymru mewn Pêl-droed”

PLANT MEWN YSGOL? DARGANFYDDWCH MWY AM YMGEISIO AM HELP I DALU AT GOSTAU GWISG YSGOL A FWY…

“Cyfarfod y masgotiaid”

Bydd masgot yr Amgueddfa, Dyn Brymbo, wrth law, a bydd masgot Clwb Pêl-droed Wrecsam, Wrex y Ddraig hefyd yn gwneud ymddangosiad 

Gallwch ddarllen mwy am arddangosfa Pêl-droed am Byth, isod:

Pêl-droed -Am Byth! – Arddangosfa newydd i’w hagor yn Amgueddfa Wrecsam

Angen help gyda chostau gwisg ysgol? Gwelwch os ydych yn gymwysterol…

YMGEISIWCH AM GRANT DATBLYGU DISGYBLION