Residential Care Work Job Wrexham Council

Beth sy’n gwneud swydd yn un gwerthfawr?

Rhan amlaf, mae nifer o bethau gwahanol yn gwneud swydd yn un gwerthfawr .. ond dychmygwch swydd lle rydych yn gallu gwneud gwahaniaeth cadarnhaol i fywydau pobl ifanc a chynnig cymorth i’w teuluoedd hefyd?

Byddai honno’n swydd werthfawr tu hwnt.. cytuno?

Wel mae’r swydd arbennig hon yn taro’r disgrifiad hwn i’r dim..

Rydym ar hyn o bryd yn hysbysebu am Swyddog Gofal Plant Preswyl i weithio yng Nghanolfan Blant Rhodfa Tapley, ar gyrion Parc Acton yn Wrecsam.

OHERWYDD SETLIAD SIOMEDIG GAN LYWODRAETH CYMRU, MAE RHAID I NI NEUD MWY O DORIADAU. MYNEGWCH EICH BARN…

Mae’r swydd yn cynnwys cynnig gofal seibiant drwy gydol y flwyddyn, ar sail wedi’i gynllunio, i blant a phobl ifanc ag anableddau rhwng 6 ac 17 oed (mae hyn yn cynnwys anableddau corfforol neu anableddau dysgu, amhariad ar y synhwyrau a/neu salwch cronig).

Mae’n le gwych i weithio, ac mae’r ganolfan wedi’i theilwra’n berffaith i gynnig y gofal y mae pobl ifanc ei angen.

Oes gennych chi ddiddordeb? Darllenwch ymlaen …

Beth fyddwch chi’n ei wneud

Byddwch yn gweithio fel rhan o dîm ymrwymedig a phrofiadol i sicrhau fod pob ymwelydd yn derbyn profiad boddhaol yn y ganolfan. Byddwch yn cynnig cymorth i bobl ifanc a’u teuluoedd gyda dealltwriaeth wych.

Gall fod yn fywiog ac yn heriol, ond yn eithaf arbennig hefyd 🙂

Yn ogystal â hynny, bydd gennych rwydwaith rhagorol o gefnogaeth a bydd cyfleoedd parhaus i dderbyn hyfforddiant i ddatblygu eich hun ymhellach.

Pa brofiad ydw i ei angen?

Dylech feddu ar brofiad o weithio gyda phlant a phobl ifanc sydd ag anableddau amrywiol (anableddau corfforol neu anableddau dysgu, amhariad ar y synhwyrau a/neu salwch cronig).

Byddwch hefyd yn meddu ar gymhwyster Lefel 3 FfCCh neu barodrwydd i ymgymryd â hyn ar ôl dechrau’r swydd.

Mae gennyf ddiddordeb – sut ydw i’n cysylltu â chi?

I weld y disgrifiad swydd yn llawn ac i wneud cais, cliciwch ar y ddolen isod …

Ond brysiwch, mae’r dyddiad cau ar 9 Tachwedd.

Gwych … Ddangoswch y SWYDD Na… Dw i’n iawn ddiolch