Green Infrastructure

Nol ym mis Mawrth fe lansiwyd y Prosiect Seilwaith Gwyrdd oedd yn cynnwys plannu d么l o flodau gwyllt ym Mharc Caia.

Fe welwch o鈥檙 llun uchod pa mor llwyddiannus ydy o.

Dyma sut oedd pethau ym mis Mawrth a mis Mehefin:

A heddiw:

Green Infrastructure

Dwi鈥檔 si诺r y cytunwch chi ei fod yn ddigon o sioe 馃檪

SUT I GAEL PRAWF OS OES GENNYCH SYMPTOMAU CORONAFIRWS

Nod y Prosiect Seilwaith Gwyrdd yw gweithio gyda chymunedau i ddarparu gwelliannau amgylcheddol i fannau gwyrdd lleol ledled Wrecsam sydd o fudd i natur a phobl. Mae gwaith wedi ei wneud hefyd yn Nyfroedd Alun lle mae gwaith plannu coed wedi bod yn digwydd.

Dywedodd Jacinta Challinor, Swyddog Seilwaith Gwyrdd: 鈥淵n ystod y cyfnod clo rydyn ni wedi gorfod gohirio nifer o weithgareddau cyffrous oedd ar y gweill ond rydyn ni鈥檔 ystyried sut gallwn ni ail gychwyn eto 鈥 mewn ffordd wahanol. Yn y cyfamser, mae鈥檙 gwaith sydd eisoes wedi digwydd yn dechrau gwneud gwahaniaeth i鈥檙 amgylchedd ac rwy鈥檔 gobeithio y bydd y rhai sy鈥檔 ymweld 芒鈥檙 ardal yn gwerthfawrogi鈥檙 trawsffurfiad sydd wedi digwydd yno. Mae鈥檔 edrych yn ddymunol ond mae hefyd yn helpu i wella ecoleg yr ardal ac mae bellach yn llawn pryfetach gan gynnwys pili pala sy鈥檔 ymweld 芒鈥檙 safle.鈥

Dywedodd y Cynghorydd David A. Bithell, Aelod Arweiniol yr Amgylchedd a Chludiant: 鈥淢ae鈥檔 wych gweld ffrwyth llafur y prosiectau yma a bydd ymwelwyr 芒鈥檙 ardal yn eu croesawu ac yn cael budd o鈥檙 amgylchedd gwell, a chael cysur o wybod hefyd fod bywyd gwyllt anifeiliaid a phryfed yn ffynnu a magu yma. Da iawn bawb fu鈥檔 rhan o鈥檙 gwaith a phob lwc i鈥檙 dyfodol.鈥

I glywed mwy am y gwaith sy鈥檔 digwydd drwy鈥檙 prosiect hwn a gwirfoddoli, ewch i dudalen Facebook ac Instagram y Prosiect Seilwaith Gwyrdd a gadael neges neu cysylltwch 芒 Jacinta.challinor@wrexham.gov.uk聽i gael rhagor o fanylion.

Sut i gael prawf os oes gennych symptomau Coronafirws

YMGEISIWCH R糯AN