Wrexham Council Tourist Information Centre

A oeddech chi’n gwybod eich bod chi’n gallu prynu tocynnau ar gyfer nifer o ddigwyddiadau dros y cownter yn y Ganolfan Groeso?

Wel, rydych chi’n gallu… a dyma ychydig o wybodaeth am beth sydd ar gael.

Mwy na blodau yn unig

Un o’r digwyddiadau ar werth yw’r digwyddiad poblogaidd, Sioe Flodau Amwythig, a gaiff ei chynnal dros ddau ddiwrnod: Dydd Gwener Awst 10, a dydd Sadwrn Awst 11.

Yn ogystal â dangos y prif arddangoswyr o bob cwr o’r wlad, cewch hefyd weld enwau teledu poblogaidd, cogyddion enwog a chantorion. Be arall… gorffennir y ddau ddiwrnod 12 awr â thân gwyllt arbennig.

Ar y cyfan, digwyddiad gwych i deuluoedd, ac ar ben hynny … mae’r gweithgareddau i blant i gyd am ddim!

WEDI GWELD TIPIO ANGHYFREITHLON? GADEWCH I NI WYBOD YN SYTH AC YN HAWDD YMA

Mwy fyth o docynnau…

Mae mwy na sioe flodau Amwythig yn unig … mae tocynnau ar gyfer sioe flodau Southport, sioe Dinbych a Fflint a gŵyl fwyd hefyd ar werth nawr yn y Ganolfan Groeso.

A heb anghofio bod y Ganolfan Groeso yn gwerthu tocynnau i ddigwyddiadau Wrecsam, Sŵ Gaer, Venue Cymru yn Llandudno a Theatr Stiwdio Fforwm yng Nghaer trwy gydol y flwyddyn.

Felly dyna ni… ewch draw i nôl eich tocynnau gan y staff cyfeillgar.

Wedi gweld tipio anghyfreithlon? Gadewch i ni wybod ar-lein

DDWEDWCH WRTHYM AM DIPIO ANGHYFREITHLON AR-LEIN