f

Oes gennych blant yn yr ysgol gynradd a hoffech chi gyfarfod rhieni eraill i siarad am eu chwarae?

Os felly, dewch am baned gyda’r gweithwyr chwarae yn y sesiwn galw heibio anffurfiol ddifyr newydd hon. Os oes gennych chi blant nad ydynt yn yr ysgol eto, mae croeso ichi ddod â nhw hefyd. Byddwn yn mynd allan i chwarae, felly dewch yn eich dillad chwarae allan a bod yn barod am bob tywydd (mae gennym le y tu mewn os aiff hi’n rhy arw).

COFRESTRWCH I DALU AM GASGLIADAU BIN

Rydyn ni’n bwriadu ymchwilio i werth chwarae drwy ystyried ein profiadau ein hunain a’n plant.

Bydd y sesiynau hwyliog yn annog rhieni a gofalwyr i fod ychydig yn fwy chwareus eu hunain!

Cynhelir y sesiynau galw heibio am 6 wythnos.

12.30 – 2.30

27 Chwefror – 2 Ebrill, Dydd Iau.

Clwb Ieuenctid Rhiwabon.

Ffoniwch: 01978 298361

Cofrestrwch i dalu i’ch bin gwyrdd gael ei wagio.

RYDW I EISIAU TALU RŴAN