wrexham ceiriog valley app

Cyd-gerddwyr… mae cerdded yn eich ardal ar fin mynd yn llawer mwy diddorol.

Lansiwyd ap newydd ar gyfer ymweld â hyfrydwch Dyffryn Ceiriog gan Bartneriaeth y Waun a Dyffryn Ceiriog. Dyma’r ward fwyaf ym Mwrdeistref Sirol Wrecsam yn ôl arwynebedd ac mae’r ap yn lwybr ibeacon a fydd yn eich helpu gyda’ch ymweliad.

Mae’n eich tywys drwy hanes a rhyfeddodau naturiol Dyffryn Ceiriog wrth i chi deithio o Glyn Wylfa yn y Waun i Lanarmon Dyffryn Ceiriog.

Felly os ydych chi wrth eich bodd yn cerdded a gyda hanes, dylai hwn fod yn berffaith i chi.

Problem gyda cheudwll? Dwedwch wrthym ni ar-lein

Un o drysorau’r sir

Ar hyd y daith, gallwch fwynhau teithiau cerdded i werthfawrogi ei harddwch naturiol neu os oes awydd paned arnoch chi, gallwch stopio i fwynhau ychydig o letygarwch y dyffryn.

Mae cymaint gan y dyffryn i’w gynnig o olygfeydd naturiol heb eu difetha a threftadaeth ddiwylliannol fel Tramffordd Dyffryn Glyn.

Sut ydw i’n cael gafael arno?

Gallwch lawrlwytho’r ap, am ddim, drwy fynd i’r Apple Store neu Google Play, chwilio am ‘Llwybr Dyffryn Ceiriog’ a lawrlwytho’r ap i ffôn symudol neu ddyfais llechen. Mae mor syml a hynny.

Mae’r holl wybodaeth yn cael ei chadw ar y ffôn neu dabled a ni fydd angen i chi boeni am signal gwan gan nad oes angen cysylltiad ffôn symudol pan fyddwch chi ar y llwybr.

Sut yn union y mae’n gweithio?

Wrth deithio i fyny’r Dyffryn gyda’ch ffôn/llechen ymlaen a’r ap ar agor, dylai ibeadon danio signal i ddangos y tudalennau ar gyfer y lleoliad hwnnw.

Mae gan yr ap fap sy’n dangos ble mae’r ibeacons wedi eu lleoli. Mae yna daflenni, sydd hefyd yn dangos ble mae’r ibeacons, sut i lawrlwytho’r ap a gwybodaeth am y Waun a Dyffryn Ceiriog.

Gallwch godi’r rhain o Ganolfannau Croeso ac mewn rhai busnesau lleol.

Swnio’n dda? Mae mwy i ddod…

Mae’r ap llwybr ibeacon yn un o 18 prosiect ibeacon yng Ngogledd Ddwyrain Cymru sy’n cael eu rhedeg gan Gadwyn Clwyd gyda chyllid gan y cynllun LEADER.

Mae LEADER yn gronfa ar gyfer ardaloedd gwledig Cymru i archwilio dulliau newydd arloesol a thechnolegau arbrofol i fynd i’r afael â thlodi, creu swyddi a chymell datblygu economaidd cynaliadwy.

Mae’n rhan o Raglen Ddatblygu Wledig – Cymunedau Gwledig Llywodraeth Cymru 2014–20, sy’n cael ei hariannu gan Lywodraeth Cymru a Chronfa Amaethyddiaeth Ewrop ar gyfer Datblygu Gwledig.

Iawn, dw i wedi clymu fy nghareiau. Wela’ i chi wedyn.

Am ragor o wybodaeth, ewch i www.chirkandtheceiriogvalley.co.uk.

Problem gyda cheudwll? Dwedwch wrthym ni yn hawdd ac yn gyflym ar-lein

DWEDWCH WRTHYM AM GEUDWLL