Mae yna wefan yn cynnig cymorth gyda cheisiadau Bathodyn Glas am ffi o £57 ar beiriannau chwilio Bing a Yahoo.

Dylech fod yn ymwybodol nad yw hwn wedi’i gysylltu â’r Cynllun Bathodyn Glas a dylech ond defnyddio’r safle am ddim https://www.gov.uk/apply-blue-badge, neu gysylltu â’ch awdurdod lleol yn uniongyrchol i wneud cais am fathodyn glas.

TELL US HOW YOU THINK WE SHOULD SAVE £13M. FILL-IN THE QUESTIONNAIRE NOW.

Os ydy hyn wedi effeithio arnoch eisoes dylech gysylltu â’r Gwasanaeth Cyngor ar Bopeth ar 03454 040506 neu ar lein yn http://www.citizensadvice.org.uk/index/getadvice/consumer_service.htm