I gofio Diwrnod y Cadoediad byddwn yn seinio seiren cyrch awyr am 11am ddydd Llun 11 Tachwedd.

Mae’r seiren yn Amgueddfa Bwrdeistref Sirol Wrecsam ac mae’n bosibl ei chlywed mor bell â 2.5 milltir o ganol y dref.

Bydd dau funud o dawelwch yn cael ei gynnal ar Sgwâr y Frenhines ddydd Gwener 11 Tachwedd 11am.

Am 10.59am, bydd biwglwr yn senio’r Post Olaf.

Gwahoddir aelodau o’r cyhoedd.

Mae manylion pellach am drefniadau Sul y Cofio a Diwrnod y Cadoediad ar gael yma.